Werfregels

Werfregels
Regels m.b.t. eigen werkzaamheden

Deze regels zijn voortgekomen uit de milieuregels en om in goede verstandhouding met bewoonde omgeving te blijven. Ontstaat er schade aan milieu of andere boten door uw schuld, dan kan u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

  • Tijdens werkzaamheden aan uw boot zal er afval ontstaan dat afgevoerd moet worden. U kunt zelf zorgdragen voor het goed en netjes afvoeren van uw afval. U kunt dit ook door ons laten afvoeren. Overlegt u met ons wat de kosten zijn die daaraan verbonden zijn. Gewoon afval en grote hoeveelheden brengen extra kosten met zich mee. Dit geldt ook voor chemisch afval. (Olie, oplosmiddelen, verf, teerschraapsel e.d.)
  • Gebruikte verfblikken mogen alleen in de container indien deze goed leeg en uitgeschraapt zijn.
  • Bij werkzaamheden aan uw boot waar stof vrij komt, of waar teer of verf gemorst kan worden, dient er een zeil onder de boot gelegd te worden.
  • Bij schuurwerkzaamheden dient een schuurmachine met stofzak gebruikt te worden. (Houdt u hiermee ook rekening met anderen die net hun boot geverft hebben)
  • Het slijpen van staal is niet toegestaan. Dit veroorzaakt altijd narigheid, vooral op polyester boten. Mocht slijpen in een uitzonderlijk geval persé noodzakelijk zijn, dan dient u dit met ons te overleggen en kan dit wellicht onder een dekzeil uitgevoerd worden.
  • Schuren is toegestaan. Maar roest en ijzerstof verspreiden moet beslist voorkomen worden, omdat dit schade aan omliggende schepen veroorzaakt. Helaas wordt dit erg onderschat!
  • U kunt de werkzaamheden aan uw boot zelf uitvoeren. Werkzaamheden door derden is niet toegestaan. Indien u werkzaamheden wilt laten uitvoeren kunt u dit altijd met ons bespreken.
  • In verband met brandgevaar is roken en open vuur in de gebouwen en op het terrein verboden. Ook kacheltjes zijn niet toegestaan.
  • Na 18:00 uur s’avonds en op zon- en feestdagen is het niet toegestaan lawaai te maken. U kunt dan geen gebruik meer maken van mechanische werktuigen.
  • Elke dag moet na beeindiging van de werkzaamheden de vloer schoon en netjes worden achtergelaten. (Verfblikken mogen niet onder de boot op het terrein blijven staan.) Graag ook alle stekkers uit de stopcontacten halen.

Een ideaal uitgangspunt

Wij zijn gelegen in Woubrugge, midden in het grootste waterrijkste gebied van Nederland. Een ideaal uitgangspunt om onze historische steden, prachtige meren en natuurgebieden te bezoeken vanaf het water.

van der Laan roer

Waarmee kunnen wij u helpen?